Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikstacie, 63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Zadka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2019 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Radziszewski
Ilość wyświetleń: 134
26 kwietnia 2019 14:53 (Marek Radziszewski) - Dodanie załącznika [dopisanie_do_spisu_wyborcow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2019 14:52 (Marek Radziszewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)