Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Danych jest  Miasto i Gmina Mikstat,  63-510 Mikstat ul. Krakowska 17, tel.: (62) 73-10-043, fax.: (62) 731-00-43, e-mail: umig@mikstat.pl .

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą   w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikstacie , 63-510 Mikstat ul. Krakowska 17, tel.: (62) 73-10-043, fax.(62) 731-00-43, e-mail: iodo@mikstat.pl .

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianiem spraw.

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom, oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny.

7. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.

8. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:

- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Radziszewski
Ilość wyświetleń: 932
12 czerwca 2018 11:01 (Marek Radziszewski) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2018 10:59 (Marek Radziszewski) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2018 10:57 (Marek Radziszewski) - Dodanie nowej zakładki.